Művelet#

Ez a fejezet a Administrator és Operator szerepkörrel rendelkező felhasználók üzemeltetési feladatait írja le. A szerepkörökről bővebben a Rollák fejezetben olvashat.

Fontos

Kérjük, a munka megkezdése előtt feltétlenül olvassa el a a dokumentum elején található információkat.

Kulcskezelés#

Kulcs generálása#

A NetHSM képes kulcspárokat generálni. Ajánlott a kulcs azonosítója opció megadása, hogy kifejező nevet adjon neki.

A támogatott kulcstípusok és a hozzájuk tartozó mechanizmusok a következők.

Kulcs típusa

Mechanizmusok

TAG

RSA_Decryption_RAW RSA_Decryption_PKCS1 RSA_Decryption_OAEP_MD5 RSA_Decryption_OAEP_SHA1 RSA_Decryption_OAEP_SHA224 RSA_Decryption_OAEP_SHA256 RSA_Decryption_OAEP_SHA384 RSA_Decryption_OAEP_SHA512 RSA_Signature_PKCS1 RSA_Signature_PSS_MD5 RSA_Signature_PSS_SHA1 `` RSA_Signature_PSS_SHA224 RSA_Signature_PSS_SHA256 RSA_Signature_PSS_SHA384 RSA_Signature_PSS_SHA512

Curve25519<x>

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

AES_Encryption_CBC AES_Decryption_CBC

A kulcs a következőképpen generálható.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez a Administrator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-p, --port INTEGER

A generált kulcs típusa. A KEYTYPE argumentum lehetséges értékei a fenti táblázatban találhatók.

-m, --mechanism MECHANISM

A generált kulcs mechanizmusai. A MECHANISM argumentum lehetséges értékei a fenti táblázatban találhatók.

-l, --length INTEGER

A generált kulcs hossza

választható opciók

Opció

Leírás

-k, --key-id TEXT

A generált kulcs azonosítója

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST generate-key --type RSA --mechanism RSA_Signature_PSS_SHA256 --mechanism RSA_Decryption_PKCS1 --length 2048 --key-id myFirstKey
Key myFirstKey generated on NetHSM localhost:8443

Importálási kulcs#

A NetHSM képes a meglévő magánkulcsok importálására a Key Store-ba.

A támogatott kulcstípusok és a hozzájuk tartozó mechanizmusok a következők.

Kulcs típusa

Mechanizmusok

TAG

RSA_Decryption_RAW RSA_Decryption_PKCS1 RSA_Decryption_OAEP_MD5 RSA_Decryption_OAEP_SHA1 RSA_Decryption_OAEP_SHA224 RSA_Decryption_OAEP_SHA256 RSA_Decryption_OAEP_SHA384 RSA_Decryption_OAEP_SHA512 RSA_Signature_PKCS1 RSA_Signature_PSS_MD5 RSA_Signature_PSS_SHA1 `` RSA_Signature_PSS_SHA224 RSA_Signature_PSS_SHA256 RSA_Signature_PSS_SHA384 RSA_Signature_PSS_SHA512

Curve25519<x>

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

EdDSA_Signature<x>

USER_ID

AES_Encryption_CBC AES_Decryption_CBC

Az importálás a következőképpen kezdeményezhető.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez a Administrator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-p, --port INTEGER

A generált kulcs típusa. A KEYTYPE argumentum lehetséges értékei a fenti táblázatban találhatók.

-m, --mechanism MECHANISM

A generált kulcs mechanizmusai. A MECHANISM argumentum lehetséges értékei a fenti táblázatban találhatók.

-u, --user-id TEXT

A p prímszám az RSA kulcsokhoz

-u, --user-id TEXT

A q prímszám az RSA kulcsokhoz

-e, --public-exponent TEXT

Az RSA kulcsok nyilvános exponense

-d, --data TEXT

Az ED25519 vagy ECDSA_* kulcsok kulcsadatai

választható opciók

Opció

Leírás

-k, --key-id TEXT

Az új kulcs azonosítója

--tags TEXT

Az új kulcs címkéje

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-key \
  --type RSA \
  --mechanism RSA_Signature_PSS_SHA256 \
  --mechanism RSA_Decryption_PKCS1 \
  --key-id myFirstKey \
  --public-exponent AQAB \
  --prime-p "AOnWFZ+JrI/xOXJU04uYCZOiPVUWd6CSbVseEYrYQYxc7dVroePshz29tc+VEOUP5T0O8lXMEkjFAwjW6C9QTAsPyl6jwyOQluMRIkdN4/7BAg3HAMuGd7VmkGyYrnZWW54sLWp1JD6XJG33kF+9OSar9ETPoVyBgK5punfiUFEL" \
  --prime-q "ANT1kWDdP9hZoFKT49dwdM/S+3ZDnxQa7kZk9p+JKU5RaU9e8pS2GOJljHwkES1FH6CUGeIaUi81tRKe2XZhe/163sEyMcxkaaRbBbTc1v6ZDKILFKKt4eX7LAQfhL/iFlgi6pcyUM8QDrm1QeFgGz11ChM0JuQw1WwkX06lg8iv"
Key myFirstKey added to NetHSM localhost:8443

Törlés gomb#

A NetHSM törölheti a kulcsokat a Key Store-ból.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez a Administrator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

érvek

Érv

Leírás

--time

A törlendő kulcs azonosítója

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-key myFirstKey
Key myFirstKey deleted on NetHSM localhost:8443

Kulcsok listája#

A NetHSM képes listázni a Key Store-ban lévő összes rendelkezésre álló kulcsot.

A lista a következőképpen hívható le.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez Administrator vagy Operator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

választható opciók

Opció

Leírás

-f, --filter TEXT

A keresendő címke

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST list-keys
Keys on NetHSM localhost:8443:

Key ID     Algorithm    Mechanisms                   Operations   Tags
-----------   ---------    ---------------------------------------------- ---------- ----
myFirstKey   RSA       RSA_Decryption_PKCS1, RSA_Signature_PSS_SHA256 0

Kulcs részletek megjelenítése#

A NetHSM részletesebb információkat is ki tud adni egy tárolt kulcsról.

A részletes információk az alábbiak szerint kérhetők le.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez Administrator vagy Operator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-key myFirstKey
Key myFirstKey on NetHSM localhost:8443:
Type:      RSA
Mechanisms:   RSA_Decryption_RAW
Operations:   0
Modulus:     r62XHPWMDdEf2I1WEpSxGowY/fQF8lMPtv3EUQJE/PLWBvehF8G0QY3AVVZ3etlQWiKreOuGDx4Nr2PFNYAu5f+JP2Jc1lsFNOYF8D82RF41MBySbQR+k+44N/04B0ahTBCxX+ovFH7Sd6SzvxMPa7EKvhaOsLbgyrPlFZxQnhIEqJRCSo5DRRD+CRCPpGXsVXgFbJrNilh21i8OZCct4nC2OS191MeDKmCH4tjrfLMwOKJE8zKlwhdtA1uMY49+JuaC48GUFsLYwbLp1723Uv1PjZjC5jbUhScD0u9I+iNrqznAeka4dWsJ9jgA+h6hblSgCs0I3MWOsMXx/Y5PGQ==
Public exponent: AQAB

Egy kulcs nyilvános kulcsa a következőképpen kérhető le.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez Administrator vagy Operator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-key myFirstKey --public-key
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAr62XHPWMDdEf2I1WEpSx
GowY/fQF8lMPtv3EUQJE/PLWBvehF8G0QY3AVVZ3etlQWiKreOuGDx4Nr2PFNYAu
5f+JP2Jc1lsFNOYF8D82RF41MBySbQR+k+44N/04B0ahTBCxX+ovFH7Sd6SzvxMP
a7EKvhaOsLbgyrPlFZxQnhIEqJRCSo5DRRD+CRCPpGXsVXgFbJrNilh21i8OZCct
4nC2OS191MeDKmCH4tjrfLMwOKJE8zKlwhdtA1uMY49+JuaC48GUFsLYwbLp1723
Uv1PjZjC5jbUhScD0u9I+iNrqznAeka4dWsJ9jgA+h6hblSgCs0I3MWOsMXx/Y5P
GQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

A nyilvános kulcsot például az OpenSSL segítségével a következőképpen lehet ellenőrizni.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez Administrator vagy Operator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Példa

nitropy nethsm --host= $NETHSM_HOST get-key myFirstKey --public-key | openssl rsa -pubin -text
Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
  00:af:ad:97:1c:f5:8c:0d:d1:1f:d8:8d:56:12:94:
  b1:1a:8c:18:fd:f4:05:f2:53:0f:b6:fd:c4:51:02:
  44:fc:f2:d6:06:f7:a1:17:c1:b4:41:8d:c0:55:56:
  77:7a:d9:50:5a:22:ab:78:eb:86:0f:1e:0d:af:63:
  c5:35:80:2e:e5:ff:89:3f:62:5c:d6:5b:05:34:e6:
  05:f0:3f:36:44:5e:35:30:1c:92:6d:04:7e:93:ee:
  38:37:fd:38:07:46:a1:4c:10:b1:5f:ea:2f:14:7e:
  d2:77:a4:b3:bf:13:0f:6b:b1:0a:be:16:8e:b0:b6:
  e0:ca:b3:e5:15:9c:50:9e:12:04:a8:94:42:4a:8e:
  43:45:10:fe:09:10:8f:a4:65:ec:55:78:05:6c:9a:
  cd:8a:58:76:d6:2f:0e:64:27:2d:e2:70:b6:39:2d:
  7d:d4:c7:83:2a:60:87:e2:d8:eb:7c:b3:30:38:a2:
  44:f3:32:a5:c2:17:6d:03:5b:8c:63:8f:7e:26:e6:
  82:e3:c1:94:16:c2:d8:c1:b2:e9:d7:bd:b7:52:fd:
  4f:8d:98:c2:e6:36:d4:85:27:03:d2:ef:48:fa:23:
  6b:ab:39:c0:7a:46:b8:75:6b:09:f6:38:00:fa:1e:
  a1:6e:54:a0:0a:cd:08:dc:c5:8e:b0:c5:f1:fd:8e:
  4f:19
Exponent: 65537 (0x10001)
writing RSA key
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAr62XHPWMDdEf2I1WEpSx
GowY/fQF8lMPtv3EUQJE/PLWBvehF8G0QY3AVVZ3etlQWiKreOuGDx4Nr2PFNYAu
5f+JP2Jc1lsFNOYF8D82RF41MBySbQR+k+44N/04B0ahTBCxX+ovFH7Sd6SzvxMP
a7EKvhaOsLbgyrPlFZxQnhIEqJRCSo5DRRD+CRCPpGXsVXgFbJrNilh21i8OZCct
4nC2OS191MeDKmCH4tjrfLMwOKJE8zKlwhdtA1uMY49+JuaC48GUFsLYwbLp1723
Uv1PjZjC5jbUhScD0u9I+iNrqznAeka4dWsJ9jgA+h6hblSgCs0I3MWOsMXx/Y5P
GQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Kulcsok címkék#

A Címkék a kulcsok hozzáférési korlátozására használhatók, és opcionális funkció. Az Operátor felhasználók minden kulcsot láthatnak, de csak azokat használhatják, amelyeknek legalább egy megfelelő Tag van. Ha egy kulcshoz nincs Tag, akkor azt minden Operator felhasználó használhatja. Egy kulcsot nem módosíthat egy Operator felhasználó.

A Címkék használatáról az Üzemeltető fiókokon a Címkék felhasználóknak fejezetben olvashat.

Megjegyzés

A Címkéket korlátozások nélkül kezelik a Adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználók.

A Tag a következőképpen adható hozzá.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez a Administrator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

érvek

Érv

Leírás

--time

A kulcs azonosítója a címke beállításához

TAG

A kulcsra beállított címke

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST add-key-tag myFirstKey berlin
Added tag berlin for key myFirstKey on the NetHSM localhost:8443

A Tag a következőképpen törölhető.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez a Administrator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

érvek

Érv

Leírás

--time

A kulcs azonosítója, amelyre a címkét be kell állítani.

TAG

A kulcsra beállított címke.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST delete-key-tag myFirstKey berlin
Deleted tag berlin for key myFirstKey on the NetHSM localhost:8443

Kulcsfontosságú tanúsítványok#

Lehetőség van a NetHSM-en tárolt kulcsokhoz tanúsítványok beállítására és lekérdezésére.

A támogatott MIME típusok a következők.

 • application/x-pem-file

 • application/x-x509-ca-cert<x>

 • application/pgp-keys

A tanúsítványt a következőképpen lehet beállítani.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez a Administrator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-k, --key-id TEXT

A kulcs azonosítója, amelyhez a tanúsítványt be kell állítani.

választható opciók

Opció

Leírás

-m, --mechanism MECHANISM

A tanúsítvány MIME típusa. A rendelkezésre álló MIME-típusok a fenti listában szerepelnek.

érvek

Érv

Leírás

FILENAME

Tanúsítvány fájl

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST set-certificate --key-id myFirstKey --mime-type application/x-pem-file /tmp/cert.pem
Updated the certificate for key myFirstKey on NetHSM localhost:8443

A tanúsítványt a következőképpen lehet lekérni.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez Administrator vagy Operator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-k, --key-id TEXT

Annak a kulcsnak az azonosítója, amelyhez a tanúsítványt le kell kérni.

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST get-certificate --key-id myFirstKey
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICeTCCAWECFCbuzdkAvc3Zx3W53IoSnmhUen42MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMHsx
CzAJBgNVBAYTAkRFMQ8wDQYDVQQIDAZCZXJsaW4xDzANBgNVBAcMBkJlcmxpbjER
MA8GA1UECgwITml0cm9rZXkxFTATBgNVBAMMDG5pdHJva2V5LmNvbTEgMB4GCSqG
SIb3DQEJARYRaW5mb0BuaXRyb2tleS5jb20wHhcNMjIwODMwMjAxMzA2WhcNMjMw
ODMwMjAxMzA2WjBxMW8wCQYDVQQGEwJERTANBgNVBAcMBkJlcmxpbjANBgNVBAgM
BkJlcmxpbjAPBgNVBAoMCE5pdHJva2V5MBMGA1UEAwwMbml0cm9rZXkuY29tMB4G
CSqGSIb3DQEJARYRaW5mb0BuaXRyb2tleS5jb20wKjAFBgMrZXADIQDc58LGDY9B
wbJFdXTiDalNXrDC60Sxu3eHcpnh1MSoCjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAGip8
aU5nJnzm3eic3t1ihUA3VJ0mAPyfrb1Rn8tEKOZo3vg0jpRd9CSESlBsKqhvxsdQ
A3eomM+W7R37TL5+ISm5QrbijLHz3OHoPM68c1Krz3bXTkJetf4YAxpLOPYfXXHv
weRzwVJb4y3E0lJGhZxI3sUE8Yn/T1UvTbu/o/O5P/XTA8vfFrSNQkQxWBgYh4gC
KjFFALqUPFrctSFIi34aqpdihNJWnjSS2Y7INm3oxwkR3NMKP8x4wBGfZK22nHnu
PPzXuMGJTmQM8GHTzltNvLx5Iv2sXoSHClXSpdIT5IBIcR1GmZ78fmcr75OAU0+z
3XbJq/1ij3tKsjV6WA==
-----END CERTIFICATE-----

Kulcs-tanúsítvány aláírási kérelmek#

A NetHSM támogatja a tárolt kulcsokhoz CSR (Certificate Signing Requests) generálását.

Szükséges szerepkör

Ehhez a művelethez a Administrator szerepkörrel történő hitelesítés szükséges.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-k, --key-id TEXT

A kulcs azonosítója, amelyhez a CSR-t generálni kell.

--country TEXT

Az ország neve

--state-or-province TEXT

Az állam vagy tartomány neve

--locality TEXT

A helység neve

--organization TEXT

A szervezet neve

--organizational-unit TEXT ``

A szervezeti egység neve

--common-name TEXT

A közös név

--email-address TEXT

Az e-mail cím

Példa

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST csr --key-id myFirstKey --country="DE" --state-or-province="Berlin" --locality="Berlin" --organization="Nitrokey" --organizational-unit="" --common-name=nitrokey.com --email-address="info@nitrokey.com"
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIHxMIGkAgEAMHExbzAJBgNVBAYTAkRFMA0GA1UEBwwGQmVybGluMA0GA1UECAwG
QmVybGluMA8GA1UECgwITml0cm9rZXkwEwYDVQQDDAxuaXRyb2tleS5jb20wHgYJ
KoZIhvcNAQkBFhFpbmZvQG5pdHJva2V5LmNvbTAqMAUGAytlcAMhADJMNAifke6s
u7CYqHGDy3xGtXVOUNbTJG6Gn4oki+j3oAAwBQYDK2VwA0EAQilRK2Mf6kfJ4ByI
WCn9A+8IHsnE7iFcuFZpmaKfcJwZiaQppHvPg/Z0zqldzviPQ1cjKR7hSZG+8GHH
gWjEDg==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Kulcsműveletek#

Titkosítás#

A NetHSM képes titkosítani a Key Store oldalon tárolt szimmetrikus kulcsok adatait. Ezzel szemben a NetHSM-en nem lehet aszimmetrikus kulcsokkal adatokat titkosítani, mivel a nyilvános kulcsú kriptográfiában a nyilvános kulcsot mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. Aszimmetrikus kulcsok esetében a NetHSM biztosítja a nyilvános kulcsot, amelyet külső eszközzel lehet titkosításra használni. Kérjük, olvassa el a Show Key Details című részt, ahol többet megtudhat arról, hogyan lehet lekérdezni egy kulcs nyilvános kulcsát a Key Store oldalon.

Az adatok szimmetrikus kulcs esetén a következőképpen titkosíthatók.

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST encrypt -k myFirstKey -d "TmV0SFNNIHJ1bGV6enp6enp6enp6enp6enp6enp6IQo=" -m AES_CBC -iv "aYlwUI4A9zL9tts4dMAq+A=="
Encrypted: Uk+9pgucdxTnbyIb/6+BDJef+HfRWhw+Eg3RcCvyHaU=
Initialization vector: aYlwUI4A9zL9tts4dMAq+A==

Ez kiírja a titkosított és base64 kódolt üzenetet NetHSM rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzz!, és az inicializációs vektort.

Az adatok aszimmetrikus kulcsok esetén az OpenSSL segítségével a következőképpen titkosíthatók.

$ echo 'NetHSM rulez!' | openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey public.pem | base64 > data.crypt

Ez a NetHSM rulez! titkosított és base64 kódolt üzenetet írja a data.crypt fájlba, a public.pem nyilvános kulcsának felhasználásával.

Dekódolás#

A NetHSM képes visszafejteni a NetHSM-en található Key Store-ban tárolt magánkulcs adatait. Ez a példa az előző fejezetben szereplő titkosított üzenetet használja Encrypt.

A támogatott dekódolási módok a következők.

 • TAG

 • PKCS1<x>

 • FILENAME

 • --network

 • OAEP_SHA224<x>

 • OAEP_SHA224<x>

 • OAEP_SHA224<x>

 • OAEP_SHA224<x>

 • USER_ID

Az adatok a következőképpen dekódolhatók.

Szükséges szerepkör

Ez a művelet Operator szerepkörrel történő hitelesítést igényel.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-k, --key-id TEXT

Az adatszélesség dekódolásához használt kulcs azonosítója

-d, --data TEXT

A titkosított adatok Base64 kódolásban

-d, --data TEXT

A dekódolási mód. A rendelkezésre álló módok a fenti listában szerepelnek.

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST decrypt -k myFirstKey -d "$(cat data.crypt)" -m PKCS1 | base64 -d
NetHSM rulez!

Jelentkezzen a címen.#

A NetHSM képes aláírni a NetHSM-en található Key Store-ban tárolt magánkulcshoz tartozó adatokat. Az RSA és ECDSA kulccsal történő aláíráshoz először egy digestet kell kiszámítani.

A digest kiszámításához először az adatokra van szükség. Az üzenet létrehozása a következőképpen történik.

$ echo 'NetHSM rulez!' > data

A kivonatot az OpenSSL a következőképpen számítja ki.

$ openssl dgst -sha256 -binary data | base64 > data.digest

A támogatott aláírási módok a következők.

 • PKCS1<x>

 • USER_ID

 • FILENAME

 • Curve25519<x>

 • Curve25519<x>

 • Curve25519<x>

 • Curve25519<x>

 • PKCS1<x>

 • PKCS1<x>

A kivonatból a következőképpen hozható létre aláírás.

Szükséges szerepkör

Ez a művelet Operator szerepkörrel történő hitelesítést igényel.

Szükséges opciók

Opció

Leírás

-k, --key-id TEXT

Az adatszélesség aláírására szolgáló kulcs azonosítója

-d, --data TEXT

Az aláírandó adatok Base64 kódolással kódolva

-d, --data TEXT

A jelzési mód

Példa

$ nitropy nethsm -h $NETHSM_HOST sign -k myFirstKey -m PKCS1 -d "$(cat data.digest)" | base64 -d > data.sig

A létrehozott aláírás az OpenSSL segítségével a következőképpen ellenőrizhető.

$ openssl dgst -sha256 -verify public.pem -signature data.sig -sigopt rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:-1 data
Verified OK

Random#

A NetHSM véletlenszerű bájtokat tud Base64 karakterlánc formájában megadni.

Szükséges szerepkör

Ez a művelet Operator szerepkörrel történő hitelesítést igényel.

érvek

Érv

Leírás

--time

Leolvasandó bájtok

Példa

nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST random 4
94A2rg==