Integrarea în aplicația personalizată#

Pentru a integra NetHSM în propriile aplicații personalizate» sunt disponibile biblioteci client pentru aproape toate limbajele de programare, inclusiv JavaScript, C++ și Python, de exemplu. Prin urmare, vă recomandăm să utilizați OpenAPI Generator.

Pentru a enumera toate limbile disponibile, se introduce

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Apoi, puteți genera clientul NetHSM pentru limbajul de programare, astfel:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Codul generat de client, în acest exemplu JavaScript, va fi creat în directorul ./out/. Acest director conține, de asemenea, documentația necesară modului de utilizare.