Actualizarea firmware-ului OpenWrt#

Notă

OpenWrt este în prezent disponibil doar pentru NitroWall NW678

Vă recomandăm să actualizați OpenWrt prin intermediul aplicației preinstalate Attended Sysupgrade. Pentru a putea utiliza acest serviciu, trebuie să îl configurați astfel încât să ignore pachetul „nitrowall”, dacă acesta a fost instalat anterior:

 1. Mergeți la System -> Attended Sysupgrade -> Configuration și activați Advanced Mode -> Save & Apply.

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Reveniți la prezentarea generală și căutați actualizările disponibile

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Căutați în lista de pachete instalate și eliminați pachetul „nitrowall”. Apoi solicitați imaginea firmware-ului

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Așteptați ca imaginea să fie construită. Apoi instalați-o. Verificați dacă este activată opțiunea „keep settings and current configuration” (păstrați setările și configurația curentă).

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Software-ul va fi instalat și NitroWall va reporni.

 6. După repornire, trebuie să reinstalăm pachetul nitrowall.ipk. Acest lucru va redimensiona discul și va adăuga parametrul de kernel pcie_aspm=off la /boot/grub/grub.cfg care rezolvă o problemă cu igb driver bug.

 7. Sub System -> Software -> Upload Package, încărcați pachetul

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Instalați-l. După aceea, NitroWall va reporni.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Actualizați OpenWrt prin A participat la Sysupgrade.

Alternativ la instrucțiunile de mai sus, vă puteți conecta prin ssh și executa acest script:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot