Actualizarea firmware-ului#

Important

Actualizarea ar putea duce la pierderea de date, așa că asigurați-vă că aveți activate metode de autentificare de rezervă adecvate și/sau asigurați-vă că Nitrokey Start nu este singura modalitate de autentificare/2FA pentru aplicațiile/serviciile dvs.

Important

Nu deconectați niciodată Nitrokey 3 sau nu întrerupeți procesul în timpul actualizării, deoarece acest lucru va face ca dispozitivul să devină inutilizabil!

Pentru a actualiza firmware-ul dispozitivului Nitrokey Start, procedați după cum urmează.

 1. Instalați pip3.

  $ sudo apt install python3-pip
  
 2. Instalați pynitrokey. Pentru aceasta aveți nevoie de o conexiune la internet.

  $ pip3 install --user pynitrokey
  
 3. Conectați Nitrokey Start și verificați recunoașterea acestuia.

  $ nitropy start list
     *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
     :: 'Nitrokey Start' keys:
     FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
  
 4. Începeți procesul de actualizare. Pentru aceasta aveți nevoie de o conexiune la internet.

  $ nitropy start update
  
 5. Apoi vi se va cere să introduceți PIN-ul de administrator al Nitrokey Start. (PIN implicit: 12345678)

  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  Nitrokey Start firmware update tool
  Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
  System: Linux, is_linux: True
  Python: 3.6.9
  Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
  Admin password: "your admin PIN"
  
 6. Sub „Device” (Dispozitiv) veți găsi informații despre versiunea curentă a Nitrokey Start. În primul element de la „Please note” (Notă) puteți vedea cea mai recentă versiune de firmware disponibilă. Acum trebuie să confirmați actualizarea cu „da”.

  Firmware data to be used:
  
  - FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)
  
  - FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
  Currently connected device strings:
  Device:
    Vendor: Nitrokey
  Product: Nitrokey Start
    Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
  Revision: RTM.9
    Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
     Sys: 3.0
  Please note:
  
  - Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
  provided firmware: None
  
  - All data will be removed from the device
  
  - Do not interrupt the update process, or the device will not run properly
  
  - Whole process should not take more than 1 minute
  Do you want to continue? [yes/no]: yes
  
 7. Puteți verifica versiunea firmware după finalizarea procesului de actualizare.

  $ nitropy start list
  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  :: 'Nitrokey Start' keys:
  FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)