Integreerimine kohandatud rakendusse#

NetHSM-i integreerimiseks oma kohandatud rakendustesse‘ kliendiraamatukogud on saadaval peaaegu kõigi programmeerimiskeelte jaoks, sealhulgas näiteks JavaScript, C++ ja Python. Seetõttu soovitame kasutada OpenAPI Generator.

Kõigi olemasolevate keelte loetlemiseks sisestage

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Seejärel saate genereerida NetHSMi kliendi oma programmeerimiskeele jaoks niimoodi:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Genereeritud kliendikood, antud näites JavaScript, luuakse kataloogis ./out/. See kaust sisaldab ka vajalikku dokumentatsiooni, kuidas seda kasutada.