PKCS#11 seadistamine#

Paigaldamine#

Saate NetHSM PKCS#11 mooduli kas eelkompileeritud binaarsüsteemina või kompileerida selle lähtekoodist.

Eelkompileeritud binaarsed failid#

 1. Laadige oma süsteemile vastav moodulifail alla hoidla releases leheküljelt.

 2. Kopeerige moodulifail kataloogi, kust teie PKCS#11 rakendused seda ootavad.

Kompileeri lähtekohast#

 1. Paigalda Rust toolchain.

 2. Laadige ja ekstraheerige lähtekood releases lehelt või kloonige repositooriumi.

 3. Käivita cargo build --release lähtekataloogis.

Konfiguratsioon#

Vaikimisi otsib moodul konfiguratsioonifaile aadressil:

 • „/etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • „/usr/local/etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • „$HOME/.config/nitrokey/p11nethsm.conf

Mitme faili olemasolul liidetakse konfiguratsioonid nii, et moodul kasutab kõigi konfiguratsioonifailide kohti.

Saate käsitsi määrata konfigifaili asukoha (ainult seda loetakse) muutujaga env P11NETHSM_CONFIG_FILE (nt P11NETHSM_CONFIG_FILE=./p11nethsm.conf).

Konfiguratsioonifaili vorming#

Konfiguratsioon on yaml-formaadis:

# Set this option to true to enable the compatibility option for the C_SetAttributeValue() function.
# This allows the applications using the Java Sun PKCS11 module (like EJBCA) to generate keys.
# When using this, the names given to the keys will be ignored and the keys will have random names.
# Under the hood it will store in memory the name given to the key when calling C_SetAttributeValue(). When a certificate is uploaded it will check if the name was previously passed to C_SetAttributeValue() and translate it to the real name on the NetHSM.
enable_set_attribute_value: false

# Optional log level, acceptable values are Trace, Debug, Info, Warn and Error
log_level: Debug

# By default, the module logs to both syslog and stderr, trying the sockets /dev/log, /var/run/syslog and finally /var/run/log
# A custom socket can be configured:
syslog_socket: /var/nethsm/log
# Instead of a socket, a custom UDP or TCP syslog can be configured:
# syslog_udp:
#  to_addr: 127.0.0:1:514
#  from_addr: 127.0.0:1:4789
# syslog_tcp: 127.0.0.1:601
# Only one option among "syslog_socket", "syslog_udp", "syslog_tcp" can be configured at the same time

# You can configure the syslog facility ( "kern", "user", "mail", "daemon", "auth", "syslog", "lpr", "news", "uucp", "cron", "authpriv", "ftp", "local0", "local1", "local2", "local3", "local4", "local5", "local6" or "local7"):
syslog_facility: "user"
# You can set the hostname (for use only with syslog_udp or syslog_tcp)
# syslog_hostname: "localhsm-pkcs11"
# You can set the process name (defaults to the process name obtained from the OS)
# syslog_process: "NetHSM Pkcs11"
# You can set the pid used in logs (defaults to the process id obtained from the OS)
# syslog_pid: 0
# You can also configure a custom file, or "-" for stderr.
# log_file: /tmp/p11nethsm.log

# Each "slot" represents a HSM cluster of server that share the same user and keys.
slots:
 - label: LocalHSM            # Name your NetHSM however you want
  description: Local HSM (docker)    # Optional description

  # Users connecting to the NetHSM server
  operator:
   username: "operator"
   # If the password starts with `env:`, it will obtain the password from an environment variable:
   # password: "env:LOCALHSMPASS"
   password: "localpass"
  administrator:
   username: "admin"

  # List the NetHSM instances
  instances:
   - url: "https://keyfender:8443/api/v1"  # URL to reach the server
    # To avoid having to re-open connections on each requests, the module keeps a connection pool to each instance. If the module is used by a multithreaded application, multiple connections can be opened at the same time.
    # This configures the maximum number of connections in the pool at the same time.
    # Note that this does not limit the total number of open connections.
    # Having a degree of parrallelism that is higher than the max number of idle connection can lead overhead as those connections will be closed an re-opened frenquently
    max_idle_connections: 10
    # By default, the certificate of the HSM will be validated using the system's root certificate authority.
    # When the NetHSM uses a self-signed certificate, it can be verified against an allowed list of sha256 fingerprint of the NetHSM's certificate:
    sha256_fingerprints:
     - "31:92:8E:A4:5E:16:5C:A7:33:44:E8:E9:8E:64:C4:AE:7B:2A:57:E5:77:43:49:F3:69:C9:8F:C4:2F:3A:3B:6E"
    # Alternatively certificate checks can be skipped entirely with danger_insecure_cert option.
    # This should be avoided if possible and certainly not used with a productive NetHSM.
    # danger_insecure_cert: true
  # Configure the network retry mechanism. If absent, no retries are attempted on a network error
  retries:
   # The number of retries after a network error
   count: 3
   # The delay between retries, in integer seconds
   delay_seconds: 1
  # Configurable timeout for network operations. If a network operation takes more than, `timeout_seconds`, consider it failed. If `retries` is configured, it will be retried.
  # Defaults to infinite
  timeout_seconds: 10

Instants#

Kui mitu NetHSMi instantsi on loetletud samas pesa, tuleb need instantsid konfigureerida klastriks. Kasutajate volitused ja võtmed peavad olema kõigil instantsidel samad.

Moodul kasutab instantse kordamööda, proovides teist instantsi, kui üks neist ei toimi.

Kasutajad#

Operaatori ja administraatori kasutajad on mõlemad vabatahtlikud, kuid moodul ei käivitu, kui ühtegi kasutajat ei ole konfigureeritud. See on nii, et saate moodulit konfigureerida ainult administraatori kasutajaga, ainult operaatori kasutajaga või mõlemaga korraga.

Kui kaks kasutajat on määratud, kasutab moodul vaikimisi operaatorit ja kasutab administraatori kasutajat ainult siis, kui tegevus seda vajab.

Tavaline PKCS11 kasutaja on määratud NetHSMi operaatorile ja PKCS11 SO on määratud NetHSMi administraatorile.

Paroolid#

Parooli saab esitada mitmel viisil:

 • Lihtkirjas konfiguratsioonis password: "mypassword"

 • Keskkonnamuutuja, mida loeb moodul eesliitega env:: env:ENV_STORING_THE_PASSWORD

 • pkcs11 sisselogimisfunktsiooni kaudu, näiteks pcks11-tool: pkcs11-tool –module libnethsm_pkcs11.so -p opPassphrase –so-pin` administraatori parooli andmiseks tuleb kasutada hoopis `` : ``pkcs11-tool –module libnethsm_pkcs11.so –login –login-type so –so-pin Administrator`

Kui kasutaja salasõna ei ole konfiguratsioonifailis määratud, tuleb salasõna sisestada (3. meetod).

NetHSM, mis ei ole töökorras, loetakse pesa, mille märgis puudub.