Varukoopia &; Taastamine#

Enne NitroWalli konfiguratsiooni kohandamist on teil võimalus teha konfiguratsioonist varukoopia ja see vajadusel taastada. Kuidas seda teha, on kirjeldatud järgmistes juhistes:

  1. Mine süsteemi -> Konfiguratsioon -> Varukoopiad

  2. Selles menüüs saate teha soovitud toiminguid. Te saate taastada konfiguratsiooni konkreetsed alad, valides need käsuga „Restore area“.

  3. Kui teil ei ole enam võimalik veebiliidesele ligi pääseda, on võimalik taastamist teostada ka käsurea kaudu. Selleks ühendage NitroWall monitoriga ja käivitage see. Pärast sisselogimist valige punkt 13 „Restore a backup“ ja sisestage taastamiseks varukoopiaga seotud number.

varundamine ja taastamine
cli restore