SSH#

SSH-autentimiseks saate kasutada NetHSMi. Peate edastama PKCS#11-mooduli tee käsureas või SSH-konfiguratsioonis.

ssh -I PKCS11Provider=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/libnethsm_pkcs11.so user@host

Märkus

Samuti saate seadistada SSH-i vaikimisi kasutama NetHSM-i. Selleks lisage oma ~/.ssh/config faili järgmised read:

Host *
  PKCS11Provider /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/libnethsm_pkcs11.so

SSH otsib NetHSM-i võtme, mida server aktsepteerib.

NetHSM-i võtmete loetlemiseks SSH authorized_keys formaadis kasutage järgmist käsku:

ssh-keygen -D /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/libnethsm_pkcs11.so -e