Udev reeglite seadistamine nitropy jaoks#

Selleks, et pääseda ligi oma seadmetele ilma root-õigusteta, vajab nitropy Nitrokey udev-reegleid. Need reeglid tarnitakse koos libnitrokey. Kui teil ei ole libnitrokey’t või kui teil on vaja uuemat versiooni, saate reeglid paigaldada käsitsi:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Tõenäoliselt soovite muuta selle faili omanikku ja õigusi:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

Pärast reeglite paigaldamist tuleb need uuesti laadida:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Kui te ikka veel ei pääse oma seadmele ligi, proovige pärast süsteemi taaskäivitamist uuesti.

Teha

kirjeldada nõudeid: systemd, koormusjärjestus