udev reeglite seadistamine#

Selleks, et pääseda ligi oma seadmetele ilma root-õigusteta, vajab nitropy Nitrokey udev-reegleid. Kui neid ei ole teie distributsiooniga kaasas, saate reeglid paigaldada käsitsi:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/nitrokey-udev-rules/main/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Vanad reeglid on samuti kaasas libnitrokey.

Tõenäoliselt soovite muuta selle faili omanikku ja õigusi:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

Pärast reeglite paigaldamist tuleb need uuesti laadida:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Kui te ikka veel ei pääse oma seadmele ligi, proovige pärast süsteemi taaskäivitamist uuesti. Kui teil tekib probleeme, vaadake seda github-kommentaar, et saada mõningaid vihjeid vigade kõrvaldamiseks.