Paroolid#

Salasõnade sisestused võivad koosneda järgmistest elementidest:

  • Logi sisse

  • Parool

  • Kommentaar (nt viide veebisaidile)

  • OTP (HOTP või TOTP)

Kõik väljad on vabatahtlikud ja neid saab igal ajal muuta ja lisada, kasutades nuppu „Edit“.

OTP-d toetavate veebisaitide loetelu leiate aadressilt dongleauth.com.

Kasutamine#

Kirjed on jagatud kahte kategooriasse: kaitsmata (näidatakse avatud lukuna) ja kaitstud (näidatakse suletud lukuna). Kaitsmata kirjetele on võimalik otse ligi pääseda. Kaitstud kirjetele saab ligi ainult PIN-koodi abil.

Saate luua kaitstud kande, märgistades uue kande lisamisel kasti „Kaitsmine PIN-koodiga“.

Teil on ka võimalus nõuda kasutaja kohalolekut Nitrokey 3 nõutava puudutuse näol, et pääseda kirjele ligi, märgistades kasti „Nõuab kasutaja kohalolekut“.