NetHSM#

Această documentație descrie software-ul și hardware-ul NetHSM.

Software-ul NetHSM poate fi utilizat fie pe hardware-ul NetHSM, fie ca un container Docker. Această documentație tratează doar containerul Docker în capitolul Integrare.

Software-ul NetHSM dispune de un API REST pentru a efectua sarcini de instalare, administrare și operare. Modul recomandat de utilizare a API REST este prin intermediul instrumentului nitropy. Alternativ, curl poate fi utilizat pentru a trimite cereri HTTP către REST API.

Dacă ați obținut un nou hardware NetHSM, consultați mai întâi capitolul Primii pași. În cazul în care doriți să restaurați o copie de rezervă a unui NetHSM, vă rugăm să consultați capitolul Restore.

Important

Dacă utilizați o instanță NetHSM cu un certificat autofirmat, de exemplu, utilizând containerul Docker, va trebui să instruiți nitropy sau curl să ignore validitatea certificatului. Pentru nitropy utilizați opțiunea --no-verify-tls, iar pentru curl utilizați opțiunea --insecure/-k pentru a ignora verificarea certificatului.

Notă

Exemplele din această documentație utilizează variabila de mediu NETHSM_HOST, care conține adresa IP sau URL a NetHSM. Pe un shell Unix, variabila poate fi setată cu următoarea comandă.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"