NetHSM#

Această documentație descrie software-ul și hardware-ul NetHSM.

Software-ul NetHSM poate fi utilizat fie pe hardware-ul NetHSM, fie ca un container Docker. Această documentație tratează doar containerul Docker în capitolul Integrare.

Software-ul NetHSM dispune de un API REST pentru a efectua sarcini de instalare, administrare și operare. Modul recomandat de utilizare a API REST este prin intermediul instrumentului nitropy. Alternativ, curl poate fi utilizat pentru a trimite cereri HTTP către REST API. Această documentație conține pentru fiecare comandă nitropy comanda curl respectivă.

Pentru a afla cum se instalează nitropy, vă rugăm să consultați documentația.

Pentru instalarea lui curl, vă rugăm să consultați proiectul website.

Dacă ați obținut un nou hardware NetHSM, consultați mai întâi capitolul Primii pași. În cazul în care doriți să restaurați o copie de rezervă a unui NetHSM, vă rugăm să consultați capitolul Restore.

Important

Dacă utilizați o instanță NetHSM cu un certificat autofirmat, de exemplu, utilizând imaginea Docker, va trebui să instruiți nitropy sau curl să ignore validitatea certificatului. Pentru nitropy utilizați opțiunea --no-verify-tls, iar pentru curl utilizați opțiunea --insecure/-k pentru a ignora verificarea certificatului.

Notă

Exemplele din această documentație utilizează variabila de mediu NETHSM_HOST, care conține adresa IP sau URL a NetHSM. Pe un shell Unix, variabila poate fi setată cu următoarea comandă.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"