NetHSM#

Käesolevas dokumentatsioonis kirjeldatakse NetHSMi tarkvara ja riistvara.

NetHSMi tarkvara saab kasutada kas NetHSMi riistvaras või Dockeri konteinerina. Selles dokumentatsioonis käsitletakse ainult Dockeri konteinerit peatükis Integratsioon.

NetHSM tarkvara omab REST API-d, et täita paigaldus-, haldus- ja kasutusülesandeid. Soovitatav viis REST API kasutamiseks on kasutada nitroopia tööriista <../software/nitropy/index.html> kaudu. Alternatiivina saab REST API-le HTTP päringute saatmiseks kasutada curl.

Kui olete saanud uue NetHSM-i riistvara, lugege esmalt peatükki Alustamine. Kui soovite taastada NetHSMi varukoopia, vaadake peatükki Restore.

Tähtis

Kui kasutate NetHSMi instantsi isesigneeritud sertifikaadiga, näiteks kasutades Dockeri konteinerit, peate andma nitropy või curl käsu sertifikaadi kehtivust ignoreerida. nitropy puhul kasutage valikut --no-verify-tls ja curl puhul kasutage valikut --insecure/-k, et jätta sertifikaadi kontroll vahele.

Märkus

Käesolevas dokumentatsioonis toodud näidetes kasutatakse keskkonnamuutujat NETHSM_HOST, mis sisaldab NetHSM-i IP-aadressi või URL-i. Unixi shellis saab muutuja määrata järgmise käsuga.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"