Võta kasutusele võrguseaded, nt Wifi#

Wifi, Bluetoothi ja muude funktsioonide kasutamiseks tuleb „Settings“ aktiveerida „sys-net“.

  1. Klõpsake vasakul üleval Qubes’i ikoonil ja valige sys-net’i all Qubes:Settings.

img1
  1. Minge rakendustesse, valige „Seaded“ ja klõpsake „>“, et see paremale poole liigutada.

  2. Klõpsake „Apply“ ja seejärel „Ok“.

  3. Nüüd peaks olema „Settings“ nähtav sys-net’i all.

Märkus

Kui see ei avane pärast sellele klõpsamist Seaded, järgige alljärgnevaid juhiseid.

Fix sys-net seaded#

  1. Mine sys-net Terminal.

  2. Avage bashrc-fail sudo vim ~/.bashrc.

img2
  1. Vajutage „i“, et lubada redigeerimist ja lisada faili export XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME.

img3
  1. Salvesta muudatused :wq.

  2. Käivitage oma NitroPad uuesti.

  3. Nüüd peaksid seaded olema nähtavad.