Nastavitev PKCS#11#

Namestitev#

Modul NetHSM PKCS#11 lahko dobite kot predkompilirano binarno datoteko ali pa ga sestavite iz izvorne kode.

Predkompilirane binarne datoteke#

 1. Datoteko modula, ki ustreza vašemu sistemu, prenesite s strani releases repozitorija.

 2. Datoteko modula kopirajte v imenik, kjer jo aplikacije PKCS#11 pričakujejo.

Sestavljanje iz vira#

 1. Namestite verigo orodij Rust.

 2. Izvorno kodo prenesite in izločite s strani releases page ali klonirate repozitorij ` <https://github.com/Nitrokey/nethsm-pkcs11>` __.

 3. Zaženite cargo build --release v izvornem imeniku.

Konfiguracija#

Privzeto modul išče konfiguracijske datoteke v:

 • /etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • /usr/local/etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • $HOME/.config/nitrokey/p11nethsm.conf

Če je na voljo več datotek, se konfiguracije združijo, tako da modul uporabi reže vseh konfiguracijskih datotek.

Lokacijo konfiguracijske datoteke (prebrana bo samo ta) lahko nastavite ročno s spremenljivko okolja P11NETHSM_CONFIG_FILE (npr. P11NETHSM_CONFIG_FILE=./p11nethsm.conf).

Oblika konfiguracijske datoteke#

Konfiguracija je oblikovana v formatu yaml:

# Set this option to true to enable the compatibility option for the C_SetAttributeValue() function.
# This allows the applications using the Java Sun PKCS11 module (like EJBCA) to generate keys.
# When using this, the names given to the keys will be ignored and the keys will have random names.
# Under the hood it will store in memory the name given to the key when calling C_SetAttributeValue(). When a certificate is uploaded it will check if the name was previously passed to C_SetAttributeValue() and translate it to the real name on the NetHSM.
enable_set_attribute_value: false

# Optional log level, acceptable values are Trace, Debug, Info, Warn and Error
log_level: Debug

# By default, the module logs to both syslog and stderr, trying the sockets /dev/log, /var/run/syslog and finally /var/run/log
# A custom socket can be configured:
syslog_socket: /var/nethsm/log
# Instead of a socket, a custom UDP or TCP syslog can be configured:
# syslog_udp:
#  to_addr: 127.0.0:1:514
#  from_addr: 127.0.0:1:4789
# syslog_tcp: 127.0.0.1:601
# Only one option among "syslog_socket", "syslog_udp", "syslog_tcp" can be configured at the same time

# You can configure the syslog facility ( "kern", "user", "mail", "daemon", "auth", "syslog", "lpr", "news", "uucp", "cron", "authpriv", "ftp", "local0", "local1", "local2", "local3", "local4", "local5", "local6" or "local7"):
syslog_facility: "user"
# You can set the hostname (for use only with syslog_udp or syslog_tcp)
# syslog_hostname: "localhsm-pkcs11"
# You can set the process name (defaults to the process name obtained from the OS)
# syslog_process: "NetHSM Pkcs11"
# You can set the pid used in logs (defaults to the process id obtained from the OS)
# syslog_pid: 0
# You can also configure a custom file, or "-" for stderr.
# log_file: /tmp/p11nethsm.log

# Each "slot" represents a HSM cluster of server that share the same user and keys.
slots:
 - label: LocalHSM            # Name your NetHSM however you want
  description: Local HSM (docker)    # Optional description

  # Users connecting to the NetHSM server
  operator:
   username: "operator"
   # If the password starts with `env:`, it will obtain the password from an environment variable:
   # password: "env:LOCALHSMPASS"
   password: "localpass"
  administrator:
   username: "admin"

  # List the NetHSM instances
  instances:
   - url: "https://keyfender:8443/api/v1"  # URL to reach the server
    # To avoid having to re-open connections on each requests, the module keeps a connection pool to each instance. If the module is used by a multithreaded application, multiple connections can be opened at the same time.
    # This configures the maximum number of connections in the pool at the same time.
    # Note that this does not limit the total number of open connections.
    # Having a degree of parrallelism that is higher than the max number of idle connection can lead overhead as those connections will be closed an re-opened frenquently
    max_idle_connections: 10
    # By default, the certificate of the HSM will be validated using the system's root certificate authority.
    # When the NetHSM uses a self-signed certificate, it can be verified against an allowed list of sha256 fingerprint of the NetHSM's certificate:
    sha256_fingerprints:
     - "31:92:8E:A4:5E:16:5C:A7:33:44:E8:E9:8E:64:C4:AE:7B:2A:57:E5:77:43:49:F3:69:C9:8F:C4:2F:3A:3B:6E"
    # Alternatively certificate checks can be skipped entirely with danger_insecure_cert option.
    # This should be avoided if possible and certainly not used with a productive NetHSM.
    # danger_insecure_cert: true
  # Configure the network retry mechanism. If absent, no retries are attempted on a network error
  retries:
   # The number of retries after a network error
   count: 3
   # The delay between retries, in integer seconds
   delay_seconds: 1
  # Configurable timeout for network operations. If a network operation takes more than, `timeout_seconds`, consider it failed. If `retries` is configured, it will be retried.
  # Defaults to infinite
  timeout_seconds: 10

Primerki#

Če je v isti reži navedenih več primerkov NetHSM, morajo biti ti primerki konfigurirani v gruči. Pooblastila uporabnikov in ključi morajo biti enaki na vseh primerkih.

Modul bo instance uporabljal na krožni način, pri čemer bo v primeru neuspeha poskusil z drugo instanco.

Uporabniki#

Uporabnika operater in administrator sta neobvezna, vendar se modul ne zažene, če ni konfiguriran noben uporabnik. To je zato, da lahko modul konfigurirate samo z uporabnikom administratorjem, samo z uporabnikom operaterjem ali z obema hkrati.

Ko sta uporabnika nastavljena, modul privzeto uporablja uporabnika operaterja in uporabnika administratorja uporabi le, kadar je to potrebno za akcijo.

Običajni uporabnik PKCS11 je preslikan na operaterja NetHSM, uporabnik PKCS11 SO pa na administratorja NetHSM.

Gesla#

Geslo lahko zagotovite na več načinov:

 • V navadnem besedilu v konfiguraciji password: "mypassword"

 • V spremenljivki okolja, ki jo prebere modul s predpono env:: env:ENV_STORING_THE_PASSWORD

 • S funkcijo prijave v programu pkcs11, primer za pcks11-tool: pkcs11-tool –module libnethsm_pkcs11.so -p opPassphrase Za zagotovitev gesla upravitelja morate namesto tega uporabiti --so-pin: pkcs11-tool --module libnethsm_pkcs11.so --login --login-type so --so-pin Administrator

Če geslo uporabnika ni nastavljeno v konfiguracijski datoteki, bo za vpis gesla potrebna prijava (3. metoda).

NetHSM, ki ne deluje, se šteje za režo, v kateri žeton ni prisoten.