NetHSM#

Začetek#

  1. Vaš NetHSM je bil dostavljen v zapečateni embalaži. Pred razpakiranjem preverite zapečatenje, da se prepričate, da naprava ni bila poškodovana.

  2. Povežite vrata ETH naprave NetHSM z omrežjem. Ne uporabljajte vrat BMC ETH, ker omogočajo širši dostop do sistema. NetHSM je na voljo na naslovu 192.168.1.1.1.

  3. Spremenite geslo BMC ETH Port.

  4. Inicializirajte NetHSM z uporabo nitropijskega orodja ukazne vrstice. Alternativno lahko uporabite REST API.

Dodatne informacije so na voljo v drugih delih dokumentacije.