Začetek#

V tem poglavju sta opisana fizična namestitev in zagotavljanje NetHSM.

Preverite zapečateno strojno opremo#

Strojna oprema NetHSM je bila dobavljena v zapečateni embalaži.

Natančno sledite postopku v treh korakih in preverite, ali je pošiljka varno prispela.

 1. Preverite, ali je ovojni papir raztrgan, prerezan, luknjičast ali poškodovan.

  Sprednja stran paketa

  Sprednja stran paketa#


  Zadnja stran paketa

  Zadnja stran paketa#


  Spodnja stran paketa

  Spodnja stran paketa#


  Zgornja stran paketa

  Zgornja stran paketa#


  Leva stran paketa

  Leva stran paketa#

 2. Na vrhu ovojnega papirja preverite edinstven ročno izdelan pečat z bleščicami. Po zavijanju boste od nas prejeli njegovo sliko po e-pošti. Primerjajte prejeto sliko s pečatom. Če opazite kakršne koli spremembe, se obrnite na nas, da se dogovorimo za nadaljnje ukrepe.

  Tesnjenje paketa

  Tesnjenje paketa#

 3. Ko preverite, da pečat ovojnega papirja ni poškodovan, odstranite ovojni papir. Na koncu preverite štiri pečate na strani strojne opreme NetHSM.

  Položaji štirih pečatov

  Položaji štirih pečatov#


  Tesnilo na strani ohišja

  Tesnilo na strani ohišja#

Namestitev strojne opreme#

Strojno ohišje NetHSM je zasnovano za namestitev v stojalo. Prepričajte se, da je nameščeno v združljivo stojalo. Pri namestitvi strojne opreme NetHSM natančno upoštevajte postopek v dveh korakih.

 1. Napajalni kabel povežite z Power Port, omrežni kabel pa z Network Port. Nato pritisnite stikalo Power Switch, da vklopite napajanje.

  Zadnja stran strežnika

  Zadnja stran strežnika#

 2. Pritisnite gumb Power Button, da vklopite strojno opremo NetHSM. Gumb Reset je namenjen samo za prisilni ponovni zagon strojne opreme NetHSM. Če strojna oprema NetHSM deluje, se na sprednji strani prižge indikator Power Indicator.

  Opozorilo

  Ne uporabljajte Mrežnih vrat BMC, ker omogočajo širši dostop do sistema.

  Sprednja stran strežnika

  Sprednja stran strežnika#

V nerazporejenem stanju je tovarniški privzeti naslov IP strojne opreme NetHSM 192.168.1.1.

Zagotavljanje#

Nov ali drugače Nepredviden NetHSM je treba najprej zagotoviti z gesli in trenutnim časom. Geslo Admin Passphrase je namenjeno prvemu uporabniškemu računu, ki je superuporabnik sistema NetHSM. Geslo Unlock Passphrase se uporablja za dešifriranje uporabniških podatkov NetHSM.

Opozorilo

Gesla za odklepanje ni mogoče ponastaviti, če ne poznate trenutne vrednosti. Če se geslo za odklepanje izgubi, ga ni mogoče ponastaviti na novo vrednost niti ni mogoče odkleniti naprave NetHSM.

Začetno zagotavljanje se izvede na naslednji način.

Volitivne možnosti

Možnost

Opis

-t, --system-time

Sistemski čas za nastavitev (Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Opomba

Če čas ni posredovan ročno, se izpelje iz sistema nitropy, na katerem deluje. Če je čas posredovan ročno, poskrbite, da bo posredovan v časovnem pasu UTC.

Primer

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST provision
Unlock passphrase:
Repeat for confirmation:
Admin passphrase:
Repeat for confirmation:
Warning: The unlock passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the unlock passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the NetHSM be unlocked.
NetHSM localhost:8443 provisioned

Opozorilo

Privzet način zagona je Attended Boot. Za več informacij si oglejte poglavje Način zagona.