Integracija v aplikacijo po meri#

Za vključitev sistema NetHSM v lastne aplikacije po meri so na voljo odjemalske knjižnice za skoraj vse programske jezike, na primer JavaScript, C++ in Python. Zato priporočamo uporabo OpenAPI Generator.

Če želite našteti vse razpoložljive jezike, vnesite

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Nato lahko ustvarite odjemalca NetHSM za svoj programski jezik na naslednji način:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Ustvarjena odjemalčeva koda, v tem primeru JavaScript, bo ustvarjena v imeniku ./out/. Ta mapa vsebuje tudi potrebno dokumentacijo, kako jo uporabljati.