Gesla#

Vnosi gesla so lahko sestavljeni iz:

  • Prijava

  • Geslo

  • Komentar (npr. sklic na spletno stran)

  • OTP (HOTP ali TOTP)

Vsa polja so neobvezna in jih lahko kadar koli uredite in dodate z gumbom „Uredi“.

Seznam spletnih mest, ki podpirajo OTP, najdete na dongleauth.com.

Uporaba#

Vnosi so razdeljeni v dve kategoriji: nezaščiteni (prikazani kot odprta ključavnica) in zaščiteni (prikazani kot zaprta ključavnica). Do nezaščitenih vnosov lahko dostopate neposredno. Do zaščitenih vnosov lahko dostopate le s kodo PIN.

Za ustvarjanje zaščitenega vnosa se lahko odločite tako, da ob dodajanju novega vnosa potrdite polje „Zaščititi s kodo PIN“.

Za dostop do vnosa lahko zahtevate tudi prisotnost uporabnika v obliki obveznega dotika na tipki Nitrokey 3, tako da potrdite polje „Zahtevati prisotnost uporabnika“.