Spreminjanje IMEI#

Če želite spremeniti IMEI svoje naprave, je vnaprej nameščena programska oprema blue merle.

Opomba

Po ponastavitvi tovarniških nastavitev morate ponovno namestiti blue-merle.

IMEI lahko spremenite na različne načine. Najpreprostejši je uporaba gumba na strani telefona NW750:

  1. Preklopite strojno preklopno stikalo.

  2. Sledite navodilom na zaslonu, ki vas bo pozval k zamenjavi kartice SIM.

  3. Po zamenjavi kartice SIM ponovno obrnite preklopnik. S tem spremenite IMEI in izklopite napravo.

  4. Pred ponovnim zagonom morate spremeniti geografsko lokacijo.

Za več podrobnosti glejte v tej dokumentaciji.

Opomba

Občasno lahko ukazi, ki se izvajajo v napravi, trajajo dlje od pričakovanega. Zaradi tega se lahko zaslon za nekaj sekund izklopi (stanje pripravljenosti), preden se prikaže pričakovano končno sporočilo (npr. navodila za zamenjavo kartice SIM). Počakajte, da se prikaže končno sporočilo, preden ponovno pritisnete stikalo. Če se po minuti ne prikaže nobeno sporočilo, se je scenarij morda zaključil ali pa ste sporočilo spregledali. V tem primeru povlecite stikalo, da nadaljujete/novo zaženete postopek.