Ponastavitev uporabniškega gesla#

 1. Za zagon z namestitvenega medija sledite naslednjim petim korakom

  Korak 1
  Korak 2
  Korak 3
  Korak 4
  Korak 5
 2. V reševalni lupini vnesite: cryptsetup open /dev/sda3 qubes za odklepanje šifriranega korenskega pogona

 3. Namestitev korenskega pogona mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt

 4. Spremenite koren na chroot /mnt

 5. Spremenite geslo passwd user (kjer je „user“ vaše uporabniško ime za Qubes).

 6. Vnesite novo geslo in ga potrdite.

 7. Vnesite exit za izhod iz chroota

 8. Vnesite reboot in nato zagon kot uporabniški brez namestitvenega medija