Uporaba sistema NitroWall kot kombiniranega odjemalca DHCP in strežnika DHCP#

Omrežje z DHCP

Opozorilo

Upoštevajte pravilno preslikavo vmesnikov na fizična vrata: Vmesniki → Prireditve

  1. V možnosti „Sistem → Čarovnik → Configure WAN Interface“ nastavite vrednost za IPv4 Configuration Type na DHCP

  2. V tem priročniku sledite navodilom za konfiguracijo vmesnika LAN za DHCP:

https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html#using-dhcpv4