Integrācija pielāgotā lietojumprogrammā#

Lai NetHSM integrētu savās lietojumprogrammās, ir pieejamas klientu bibliotēkas gandrīz visām programmēšanas valodām, tostarp, piemēram, JavaScript, C++ un Python. Tāpēc mēs iesakām izmantot OpenAPI Generator.

Lai uzskaitītu visas pieejamās valodas, ievadiet

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Pēc tam varat ģenerēt NetHSM klientu savai programmēšanas valodai šādi:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Ģenerētais klienta kods, šajā piemērā JavaScript, tiks izveidots direktorijā ./out/. Šajā mapē ir arī nepieciešamā dokumentācija, kā to izmantot.