Rūpnīcas atiestatīšana#

  1. Pārliecinieties, ka NW750 ir pieslēgts strāvas avotam vai ka akumulatorā ir vismaz 50 % akumulatora.

  2. Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu atiestatīšanas pogu (blakus microSD kartes slotā).

  3. Tas izraisīs pārstartēšanu, kas ilgs aptuveni 3 minūtes.

  4. Lai varētu mainīt ierīces IMEI, atkārtoti instalējiet blue-merle.