Paroles#

Paroles ierakstus var veidot:

  • Pieteikšanās

  • Parole

  • Komentārs (piemēram, atsauce uz tīmekļa vietni)

  • OTP (HOTP vai TOTP)

Visi lauki nav obligāti, un tos var rediģēt un pievienot jebkurā laikā, izmantojot pogu „Rediģēt“.

OTP atbalstošo vietņu sarakstu skatiet vietnē dongleauth.com.

Lietošana#

Ieraksti ir iedalīti divās kategorijās: neaizsargāti (attēlots kā atvērta slēdzene) un aizsargāti (attēlots kā slēgta slēdzene). Neaizsargātiem ierakstiem var piekļūt tieši. Aizsargātiem ierakstiem var piekļūt tikai ar PIN kodu.

Pievienojot jaunu ierakstu, varat izveidot aizsargātu ierakstu, atzīmējot izvēles rūtiņu „Aizsargāt ar PIN kodu“.

Lai piekļūtu ierakstam, varat arī pieprasīt lietotāja klātbūtni, proti, pieskārienu Nitrokey 3, atzīmējot izvēles rūtiņu „Pieprasīt lietotāja klātbūtni“.