Udev noteikumu iestatīšana nitropy sistēmai#

Lai varētu piekļūt savām ierīcēm bez root tiesībām, nitropy ir nepieciešami Nitrokey udev noteikumi. Šie noteikumi tiek piegādāti kopā ar libnitrokey. Ja jums nav libnitrokey vai nepieciešama jaunāka versija, varat instalēt noteikumus manuāli:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Pēc noteikumu instalēšanas tie ir jāpārlādē:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Ja joprojām nevar piekļūt ierīcei, mēģiniet vēlreiz pēc sistēmas restartēšanas.

Jāizdara

aprakstīt atkļūdošanas novēršanu, skatiet https://github.com/Nitrokey/pynitrokey/issues/167#issuecomment-1024921046

Jāizdara

aprakstīt prasības: systemd, slodzes kārtība