Tests Nitrokey 3#

Šajā rokasgrāmatā aprakstīts, kā pārbaudīt Nitrokey 3.

 1. Pārliecinieties, ka ir instalēta jaunākā pynitrokey versija, lūdzu, skatiet instalēšanas instrukcijas savai operētājsistēmai.

 2. Palaidiet nitropy nk3 test, lai palaistu vairākus testus ar savu atslēgu.

 3. Testa laikā pēc pieprasījuma pieskarieties taustiņam.

Šis ir darba atslēgas piemērs:

$ nitropy nk3 test
Command line tool to interact with Nitrokey devices 0.4.46
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw2
Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw2
[1/5]  uuid      UUID query           SUCCESS     DBA5FA34F3DE6F579F26FC62CD8C6F5D
[2/5]  version     Firmware version query     SUCCESS     v1.6.0
[3/5]  status     Device status          SUCCESS     Status(init_status=<InitStatus.0: 0>, ifs_blocks=42, efs_blocks=465, variant=<Variant.LPC55: 1>)
Running SE050 test: |
[4/5]  se050      SE050              SKIPPED     Testing SE050 functionality is not supported by the device
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[5/5]  fido2      FIDO2              SUCCESS
5 tests, 4 successful, 1 skipped, 0 failed
Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Kļūdu gadījumā, lūdzu, ņemiet žurnālus no </x id="50"></x> direktorijas (/tmp/nitropy.log.*).