SSH#

SSH autentifikācijai var izmantot NetHSM. Komandrindā vai SSH konfigurācijā ir jānorāda PKCS#11 moduļa ceļš.

ssh -I PKCS11Provider=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/libnethsm_pkcs11.so user@host

Piezīme

Varat arī iestatīt SSH, lai pēc noklusējuma izmantotu NetHSM. Lai to izdarītu, pievienojiet ~/.ssh/config failā šādas rindiņas:

Host *
  PKCS11Provider /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/libnethsm_pkcs11.so

SSH meklēs NetHSM atslēgu, ko serveris pieņem.

Lai uzskaitītu NetHSM atslēgas SSH authorized_keys formātā, izmantojiet šādu komandu:

ssh-keygen -D /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/libnethsm_pkcs11.so -e