NetHSM#

Ta dokumentacija opisuje programsko in strojno opremo NetHSM.

Programska oprema NetHSM se lahko uporablja na strojni opremi NetHSM ali kot vsebnik Docker. Ta dokumentacija obravnava samo vsebnik Docker v poglavju Integracija.

Programska oprema NetHSM ima API REST za izvajanje namestitvenih, administrativnih in operativnih nalog. Priporočeni način uporabe vmesnika REST API je prek orodja nitropy. Druga možnost je curl, ki se lahko uporabi za pošiljanje zahtevkov HTTP do API REST.

Če ste dobili novo strojno opremo NetHSM, najprej preberite poglavje Začetek. Če želite obnoviti varnostno kopijo naprave NetHSM, glejte poglavje Obnovitev.

Pomembno

Če uporabljate primerek NetHSM s samopodpisanim potrdilom, na primer z uporabo vsebnika Docker, boste morali nitropy ali curl naročiti, naj zanemarita veljavnost potrdila. Za nitropy uporabite možnost --no-verify-tls, za curl pa možnost --insecure/-k, da preskočite preverjanje potrdila.

Opomba

Primeri v tej dokumentaciji uporabljajo okoljsko spremenljivko NETHSM_HOST, ki vsebuje naslov IP ali URL naprave NetHSM. V lupini Unix lahko spremenljivko nastavite z naslednjim ukazom.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"