NetHSM#

Šajā dokumentācijā ir aprakstīta NetHSM programmatūra un aparatūra.

NetHSM programmatūru var izmantot vai nu uz NetHSM aparatūras, vai kā Docker konteineru. Šī dokumentācija attiecas tikai uz Docker konteineru Integrācija nodaļā.

NetHSM programmatūra ir aprīkota ar REST API, lai veiktu instalēšanas, administrēšanas un darbības uzdevumus. Ieteicamais veids, kā izmantot REST API, ir, izmantojot nitropy rīku. Alternatīvi curl var izmantot, lai nosūtītu HTTP pieprasījumus REST API.

Ja esat ieguvis jaunu NetHSM aparatūru, vispirms skatiet nodaļu Sākšanas sākšana. Ja vēlaties atjaunot NetHSM rezerves kopiju, skatiet nodaļu Atjaunot.

Svarīgi

Ja izmantojat NetHSM gadījumu ar pašparakstītu sertifikātu, piemēram, izmantojot Docker konteineru, jums būs jānorāda nitropy vai curl ignorēt sertifikāta derīgumu. nitropy gadījumā izmantojiet opciju --no-verify-tls un curl gadījumā izmantojiet opciju --insecure/-k, lai izlaistu sertifikāta pārbaudi.

Piezīme

Šīs dokumentācijas piemēros tiek izmantots vides mainīgais NETHSM_HOST, kas satur NetHSM IP adresi vai URL. Unix čaulā mainīgo var iestatīt ar šādu komandu.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"