Nitrokey lietotne 2#

Nitrokey App 2 ir grafiskā lietojumprogramma Nitrokey 3 ierīcēm. Nitrokey Pro un Nitrokey Storage ierīcēs tā vietā izmantojiet Nitrokey App 1.

Atbalstītās funkcijas#

  • Programmatūras atjaunināšana

  • Vienreizējās paroles (OTP)

Plānotās funkcijas#

  • Paroļu glabāšana

  • PIN kodu pārvaldība

  • macOS atbalsts