Nitrokey Reset#

Bij een fabrieksreset wordt het geheime materiaal dat op de Nitrokey FIDO U2F / Nitrokey FIDO2 is opgeslagen, geregenereerd, waardoor het een volledig nieuwe sleutellogica wordt. De nieuwe eigenaar kan deze niet gebruiken om in te loggen op de account van de vorige eigenaar. In het geval van de FIDO2 Resident Keys wordt het materiaal gewist.

Om onopzettelijke en kwaadwillige reset van de Nitrokey te voorkomen, is de vereiste aanrakingsbevestigingstijd voor de reset van de FIDO2 langer en met een duidelijk LED-gedrag (rood LED-lampje) dan bij normale handelingen. Om de Nitrokey FIDO2 te resetten, bevestigt u door de aanraaktoets gedurende minstens 5 seconden aan te raken totdat de groene of blauwe LED oplicht.

Nitrokey FIDO2 kan gereset worden door:

  • pynitrokey gereedschap: nitropy fido2 reset (vereist beheerdersrechten om uit te voeren)

  • Google Chrome: Beveiligingssleutels beheren via de directe link: chrome://settings/securityKeys