Apache#

Je kunt Apache httpd configureren om NetHSM te gebruiken via de OpenSSL engine die dan de PKCS#11 module van NetHSM gebruikt.

Het certificaatbestand moet op de schijf staan, maar de privésleutel kan worden gebruikt vanaf de NetHSM.

Een volledig voorbeeld is beschikbaar onder.

OpenSSL-configuratie#

Stel de OpenSSL engine in volgens de OpenSSL Engine setup guide. (OpenSSL Providers worden nog niet ondersteund door Apache httpd).

Httpd-configuratie#

Voeg de volgende regels toe aan je httpd.conf :

Listen 443
#...
LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#...

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /usr/local/apache2/htdocs
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /certs/certificate.pem
  SSLCertificateKeyFile "pkcs11:object=webserver"
  ErrorLog /tmp/a-error.log
  CustomLog /tmp/a-access.log combined
</VirtualHost>

De SSLCertificateFile moet verwijzen naar een certificaatbestand op de schijf.

De SSLCertificateKeyFile moet een PKCS#11 URI zijn die verwijst naar de privésleutel in de NetHSM.

Notitie

Je moet het certificaat apart genereren en vervolgens uploaden naar de NetHSM. Als het certificaat op schijf en de sleutel in de NetHSM niet overeenkomen zal httpd niet starten.

libnethsm_pkcs11 Configuratie#

slots:
 - label: LocalHSM
  description: Local HSM (docker)
  url: "https://192.168.3.161:8443/api/v1"
  operator:
   username: "operator"
   password: "opPassphrase"

Om het wachtwoord te beveiligen kun je het opgeven via een omgevingsvariabele (zie Setup) of het opgeven in de httpd configuratie:

SSLCertificateKeyFile "pkcs11:object=webserver;type=private;pin=opPassphrase";

Voorbeeld#

Als je wilt experimenteren met het gegeven voorbeeld gebruik dan git om de nethsm-pkcs11 repository te clonen en voer de volgende commando’s uit:

Waarschuwing

Het genereren van het script verwijdert de webserver sleutel en vervangt deze.

 1. Configureer een NetHSM, een echte of een container. Zie de getting-started guide voor meer informatie. Naast een beheerder is er ook een operatoraccount nodig.

 2. Download en installeer de nieuwste versie van het stuurprogramma nethsm-pkcs11 dat beschikbaar is vanaf hier.

 3. Installeer de OpenSSL PKCS11 engine zoals beschreven in de OpenSSL Handleiding. U hoeft geen configuratiebestand te maken.

 4. Pas de variabelen HOST, ADMIN_ACCOUNT en ADMIN_ACCOUNT_PWD in container/apache/generate.sh zodanig aan dat HOST de URL en poort van je NetHSM bevat, ADMIN_ACCOUNT de gebruikersnaam van een administratoraccount bevat en ADMIN_ACCOUNT_PWD het bijbehorende wachtwoord. Configureer verder het absolute pad van de OpenSSL PKCS11 engine in OPENSSL_PKCS11_ENGINE_PATH en het absolute pad van de NetHSM PKCS11 library in NETHSM_PKCS11_LIBRARY_PATH.

 5. Maak een NetHSM PKCS11-configuratiebestand aan op een van de bekende locaties, bijvoorbeeld /etc/nitrokey/p11nethsm.conf. Er moet een operatoraccount zijn geconfigureerd en dezelfde NetHSM-instantie worden gebruikt die eerder in het generatorscript is opgegeven.

 6. Werk de PKCS11-configuratie bij in container/apache/p11nethsm.conf met de URL van je NetHSMs en geldige operatorgegevens.

 7. Genereer het certificaat en de sleutel.

./container/apache/generate.sh
 1. Bouw de container.

docker build -f container/apache/Dockerfile . -t pkcs-httpd
 1. Voer de container uit.

docker run -p 9443:443 -p 9080:80 pkcs-httpd

De Apache-testpagina is beschikbaar op https://localhost:9443/. Merk op dat uw browser u hopelijk zal waarschuwen dat het websitecertificaat zelfondertekend is.