PIN-instellingen voor FIDO2 en OTP in de Nitrokey App 2#

In deze instructies wordt beschreven hoe u de pincodes voor FIDO2 en OTP instelt of wijzigt in de Nitrokey App 2.

Belangrijk

 • Deze functie is nog niet beschikbaar in de huidige versie van de Nitrokey App 2 versie 2.3.0.

 • De functie zal naar verwachting beschikbaar zijn in de release van de Nitrokey App 2 versie 2.3.1.

Belangrijk

Aan elke FIDO2-, OTP- of OpenPGP-kaart wordt een aparte PIN toegewezen, die afzonderlijk wordt beheerd.

Eerste stappen:#

 1. Open de Nitrokey App 2.

 2. Selecteer de Nitrokey 3.

 3. Selecteer het tabblad SETTINGS.

 4. Aan de linkerkant van het tabblad SETTINGS is een boomstructuur met verschillende opties beschikbaar.

FIDO2 PIN-instellingen#

 1. Selecteer FIDO2.
  • Een vertakking met FIDO2 PIN SETTINGS opent onder FIDO2. De status van de FIDO2 PIN is nu beschikbaar aan de linkerkant van het tabblad SETTINGS, inclusief een korte beschrijving.

 2. Selecteer FIDO2 PIN SETTINGS om de PIN in te stellen of te wijzigen.
  • Afhankelijk van de status van de Fido2 PIN, wordt nu het invoermasker voor het instellen of wijzigen van de PIN weergegeven.

 3. Om de FIDO2 PIN in te stellen, voert u de nieuwe PIN in en herhaalt u deze in de daarvoor bestemde vakken. Om de PIN te wijzigen, voert u de huidige PIN in het daarvoor bestemde vak in.
  • PIN-lengte minimaal 4 tekens

  • Als de herhaling van de nieuwe PIN-code niet correct is, wordt deze niet geaccepteerd.

 4. Selecteer de knop SAVE.
  • Als de knop SAVE grijs wordt weergegeven, is de invoer niet correct.

  • Wanneer u met de muis over de knop SAVE beweegt, wordt een lijst met redenen weergegeven.

  • De PIN_INVALID foutmelding bij het wijzigen van de PIN geeft aan dat de huidige PIN onjuist is.

OTP PIN-instellingen#

 1. Selecteer OTP.
  • Een vertakking met OTP PIN SETTINGS opent onder OTP. De status van de OTP PIN is nu beschikbaar aan de linkerkant van het tabblad SETTINGS, inclusief een korte beschrijving.

  • Er is ook informatie beschikbaar over de versie, het serienummer en de teller voor PIN-pogingen.

 2. Selecteer OTP PIN SETTINGS om de PIN in te stellen of te wijzigen.
  • Afhankelijk van de status van de OTP-PIN wordt nu het invoermasker voor het instellen of wijzigen van de PIN weergegeven.

 3. Om de OTP-PIN in te stellen, voert u de nieuwe PIN in en herhaalt u deze in de daarvoor bestemde vakken. Om de PIN te wijzigen, voert u de huidige PIN in het daarvoor bestemde vak in.
  • PIN-lengte minimaal 4 tekens

  • Als de herhaling van de nieuwe PIN-code niet correct is, wordt deze niet geaccepteerd.

 4. Selecteer de knop SAVE.
  • Als de knop SAVE grijs wordt weergegeven, is de invoer niet correct.

  • Wanneer u met de muis over de knop SAVE beweegt, wordt een lijst met redenen weergegeven.

  • De PIN_INVALID foutmelding bij het wijzigen van de PIN geeft aan dat de huidige PIN onjuist is.