OpenWrt-firmware bijwerken#

Notitie

OpenWrt is momenteel alleen beschikbaar voor de NitroWall NW678

We raden aan OpenWrt te updaten via de vooraf geïnstalleerde Attended Sysupgrade. Om deze service te kunnen gebruiken, moet je het configureren om het “nitrowall” pakket te negeren, als het eerder is geïnstalleerd:

 1. Ga naar Systeem -> Beheerde Sysupgrade -> Configuratie en schakel de Geavanceerde modus in -> Opslaan en toepassen

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Ga terug naar overzicht en zoek naar beschikbare updates

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Zoek in de lijst met geïnstalleerde pakketten en verwijder het pakket “nitrowall”. Vraag dan Firmware-image aan

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Wacht tot de image is gebouwd. Installeer het vervolgens. Controleer of “instellingen en huidige configuratie behouden” is ingesteld

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. De software wordt geïnstalleerd en de NitroWall wordt opnieuw opgestart.

 6. Na de herstart moeten we het pakket nitrowall.ipk opnieuw installeren. Dit zal de grootte van je schijf wijzigen en de kernelparameter pcie_aspm=off toevoegen aan je /boot/grub/grub.cfg die een probleem verhelpt met de igb driver bug.

 7. Onder Systeem -> Software -> Pakket uploaden, upload het pakket.

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Installeer het. Daarna zal de NitroWall opnieuw opstarten.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Update OpenWrt via Bijgewoonde Sysupgrade.

Als alternatief voor de bovenstaande instructies kun je inloggen via ssh en dit script uitvoeren:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot