Wachtwoorden#

Het wachtwoord kan bestaan uit:

  • Inloggen

  • Wachtwoord

  • Opmerking (bijvoorbeeld een verwijzing naar een website)

  • OTP (HOTP of TOTP)

Alle velden zijn optioneel en kunnen op elk moment worden bewerkt en toegevoegd met de knop “Bewerken”.

Kijk voor een lijst met websites die OTP ondersteunen op dongleauth.com.

Gebruik#

Vermeldingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: onbeveiligd (weergegeven als een open slot) en beveiligd (weergegeven als een gesloten slot). Onbeveiligde items zijn direct toegankelijk. Beveiligde vermeldingen zijn alleen toegankelijk met de PIN-code.

Je kunt ervoor kiezen om een beveiligd item te maken door het vakje “Beschermen met PIN” aan te vinken wanneer je een nieuw item toevoegt.

Je hebt ook de optie om aanwezigheid van de gebruiker te vereisen in de vorm van een vereiste aanraking van de Nitrokey 3 om toegang te krijgen tot de invoer door het vakje “Aanwezigheid van gebruiker vereisen” aan te vinken.