Het instellen van de udev regels voor nitropy#

Om toegang te krijgen tot uw apparaten zonder root-rechten, heeft nitropy de Nitrokey udev-regels nodig. Deze regels worden geleverd met libnitrokey. Als u geen libnitrokey hebt of als u een nieuwere versie nodig hebt, kunt u de regels handmatig installeren:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Na het installeren van de regels, moet je ze opnieuw laden:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Als u nog steeds geen toegang krijgt tot uw apparaat, probeert u het opnieuw nadat u uw systeem opnieuw hebt opgestart.

Te doen

vereisten beschrijven: systemd, laadvolgorde