NetHSM#

Aan de slag#

  1. Uw NetHSM is in een verzegelde verpakking geleverd. Verifieer de verzegeling voordat u het apparaat uitpakt om er zeker van te zijn dat er niet met het apparaat is geknoeid.

  2. Verbind de ETH-poort van de NetHSM’s met het netwerk. Gebruik niet’de BMC ETH-poort omdat deze bredere systeemtoegang mogelijk maakt. De NetHSM is beschikbaar op adres 192.168.1.1.

  3. Wijzig het wachtwoord van de BMC ETH poort.

  4. Initialiseer de NetHSM met nitropy command line tool. Als alternatief kan de REST API worden gebruikt.

Verdere informatie is te vinden in andere delen van de documentatie.