Gebruik van de Nitrokey 3 met nitropy#

nitropy kan worden gebruikt om Nitrokey 3 apparaten op te sommen en te beheren.

Installatie#

Zie deze gids voor pynitrokey installatie-instructies.

Lijst Nitrokey 3 apparaten#

Gebruik nitropy list of nitropy nk3 list om een lijst van alle aangesloten apparaten te maken:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Apparaatinformatie opvragen#

De volgende commando’s zijn momenteel beschikbaar voor het opvragen van apparaatinformatie:

 • nitropy nk3 version: vraagt de firmwareversie van het apparaat op

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Werken met meerdere apparaten#

Als er meerdere Nitrokey 3 apparaten zijn aangesloten, kunt u de optie --path gebruiken om een van hen te selecteren. Om het pad van een apparaat te bepalen, gebruikt u het nitropy list of nitropy nk3 list commando.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Problemen oplossen#

Om problemen met uw Nitrokey 3 apparaat vast te stellen, kunt u het nitropy nk3 test commando gebruiken. Het voert een aantal tests uit om de toestand van uw apparaat te bepalen.

Als de tests succesvol zijn, wordt een samenvatting van de stappen afgedrukt:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Als een test mislukt, bevat de foutmelding het pad van een logbestand met gedetailleerde informatie. Voeg dit logbestand toe aan ondersteuningsverzoeken.

Als u een FIDO2-pen voor uw apparaat hebt ingesteld, moet u de optie --pin gebruiken:

$ nitropy nk3 test --pin 1234