Fabrieks reset#

De PIV applicatie kan worden gereset naar de fabrieksinstellingen. Deze kan alleen worden gereset als de PIN en PUK zijn geblokkeerd.

Waarschuwing

Als u een fabrieksreset van de PIV-toepassing uitvoert, worden alle privésleutels en certificaten gewist.

De reset naar de fabrieksinstellingen kan als volgt worden uitgevoerd.

nitropy nk3 piv factory-reset