Firmware bijwerken#

Deze handleiding beschrijft hoe u de firmware van de Nitrokey Pro bijwerkt.

Waarschuwing

Deze gids is nog in een experimentele staat!

Belangrijk

Updaten kan leiden tot gegevensverlies, dus zorg ervoor dat u de juiste back-up inlogmethoden hebt ingeschakeld en/of zorg ervoor dat de Nitrokey Pro niet de enige manier van authenticatie/2FA is voor uw toepassingen/diensten.

Hoe bij te werken#

Belangrijk

Koppel de Nitrokey Pro nooit los en breek het proces nooit af tijdens het updaten, hierdoor zal uw apparaat waarschijnlijk onbruikbaar worden!

  1. Zorg ervoor dat u de laatste pynitrokey-versie hebt geïnstalleerd, controleer de installatie-instructies voor uw OS.

  2. Download de laatste stabiele firmware image.

Belangrijk

Voor productie gebruik zou u de laatste stabiele versie moeten kiezen (dus alleen versies, die niet “pre-release” of “RC” bevatten).

  1. Om de update toe te passen, voer uit:

$ nitropy pro enable-update
$ nitropy pro update nitrokey-pro-firmware-<version>.bin

Alternatieve bijwerkingsmethode#

Als alternatief kan dfu-util worden gebruikt voor de firmware update:

  1. Installeer dfu-util

Binaries voor Windows zijn beschikbaar op:
Voor macOS zijn er binaire bestanden beschikbaar via Homebrew:

alleen MacOS: Installeer dfu-util via Homebrew

brew install dfu-util
  1. Gebruik Nitrokey App v1.5-RC7 of hoger om de opstartmodus van de Nitrokey Pro in update modus te veranderen.

  2. Voer nu het volgende commando uit om de update toe te passen

$ dfu-util -D update_binary.bin
  1. De opstartmodus kan nu weer worden gewijzigd met de Nitrokey App.

Problemen oplossen#

Issue: libnitrokey kon niet worden gevonden.

In het geval dat libnitrokey niet automatisch gevonden kan worden, kan het pad ernaartoe opgegeven worden met env. variabele:

$ env LIBNK_PATH=/libnk/path/libnitrokey.so nitropy pro enable-update

Om libnitrokey op uw systeem te vinden gebruikt u:

$ locate libnitrokey.so