Firmware bijwerken#

Belangrijk

Updaten kan leiden tot gegevensverlies, dus zorg ervoor dat u goede back-up aanmeldingsmethoden hebt ingeschakeld en/of zorg ervoor dat de Nitrokey Start niet de enige manier is om te authenticeren/2FA voor uw toepassingen/services.

Belangrijk

Ontkoppel nooit de Nitrokey Start of breek het proces af tijdens het updaten, dit zal uw toestel waarschijnlijk onbruikbaar maken.

Om de firmware van uw Nitrokey Start bij te werken, gaat u als volgt te werk.

 1. Installeer pip3.

  $ sudo apt install python3-pip
  
 2. Installeer pynitrokey. Hiervoor hebt u een internetverbinding nodig.

  $ pip3 install --user pynitrokey
  
 3. Sluit uw Nitrokey Start aan en controleer de herkenning.

  $ nitropy start list
     *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
     :: 'Nitrokey Start' keys:
     FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
  
 4. Start het updateproces. Hiervoor hebt u een internetverbinding nodig.

  $ nitropy start update
  
 5. U wordt dan gevraagd om de Admin PIN van uw Nitrokey Start in te voeren. (Standaard PIN: 12345678)

  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  Nitrokey Start firmware update tool
  Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
  System: Linux, is_linux: True
  Python: 3.6.9
  Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
  Admin password: "your admin PIN"
  
 6. Onder “Apparaat” vindt u informatie over de huidige versie van uw Nitrokey Start. In het eerste item onder “Let op” ziet u de laatste firmwareversie die beschikbaar is. Nu moet u de update met “ja” bevestigen.

  Firmware data to be used:
  
  - FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)
  
  - FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
  Currently connected device strings:
  Device:
    Vendor: Nitrokey
  Product: Nitrokey Start
    Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
  Revision: RTM.9
    Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
     Sys: 3.0
  Please note:
  
  - Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
  provided firmware: None
  
  - All data will be removed from the device
  
  - Do not interrupt the update process, or the device will not run properly
  
  - Whole process should not take more than 1 minute
  Do you want to continue? [yes/no]: yes
  
 7. U kunt de firmwareversie controleren nadat het upgradeproces is voltooid.

  $ nitropy start list
  *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
  :: 'Nitrokey Start' keys:
  FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)