Nitrokey FIDO U2F met Linux#

De Nitrokey FIDO U2F ondersteunt authenticatie met twee factoren (2FA). Bij authenticatie op basis van twee factoren (2FA) wordt naast het wachtwoord ook de Nitrokey FIDO U2F gecontroleerd.

De Nitrokey FIDO U2F kan met elke huidige browser worden gebruikt.

Twee-factorauthenticatie (2FA)#

  1. Open een van de websites die FIDO U2F ondersteunen.

  2. Log in op de website en schakel twee-factor authenticatie in uw accountinstellingen in. (In de meeste gevallen vindt u een link naar de documentatie van de ondersteunde webdienst op dongleauth.com)

  3. Registreer uw Nitrokey FIDO U2F in de accountinstellingen door op de knop te drukken om de Nitrokey FIDO U2F te activeren. Nadat u het apparaat met succes hebt geconfigureerd, moet u de Nitrokey FIDO U2F elke keer dat u inlogt op deze manier activeren.

Je bent nu klaar om te gaan.

Belangrijk

De Nitrokey App kan niet gebruikt worden voor de Nitrokey FIDO U2F.

Problemen oplossen#