Ponastavitev Nitrokey#

Operacija ponastavitve tovarniških nastavitev regenerira tajni material, shranjen na ključu Nitrokey FIDO U2F / Nitrokey FIDO2, zaradi česar je ključ popolnoma nov. Novi lastnik ga ne more uporabiti za prijavo v račun prejšnjega lastnika. Pri rezidenčnih ključih FIDO2 se gradivo izbriše.

Da bi se izognili naključni in zlonamerni ponastavitvi ključa Nitrokey, je potreben čas potrditve dotika za ponastavitev FIDO2 daljši in z izrazitim obnašanjem LED (rdeča LED-lučka) kot pri običajnih operacijah. Če želite ponastaviti ključ Nitrokey FIDO2, potrdite z dotikom gumba na dotik za vsaj 5 sekund, dokler se ne prižge zelena ali modra dioda LED.

Napravo Nitrokey FIDO2 lahko ponastavite z:

  • orodje pynitrokey: nitropy fido2 reset (za izvedbo so potrebne pravice skrbnika)

  • Google Chrome: Upravljanje varnostnih ključev prek neposredne povezave: chrome://settings/securityKeys