Posodobitev vdelane programske opreme#

V tem priročniku je opisano, kako posodobiti vdelano programsko opremo naprave Nitrokey 3.

Opozorilo

Ta vodnik je še vedno v poskusnem stanju!

Pomembno

Posodobitev lahko povzroči izgubo podatkov, zato poskrbite, da imate omogočene ustrezne varnostne metode prijave in/ali da Nitrokey Pro ni edini način avtentikacije/2FA za vaše aplikacije/storitve.

Kako posodobiti#

Pomembno

Med posodabljanjem nikoli ne odklopite naprave Nitrokey 3 ali prekinite postopka, saj bo naprava zaradi tega verjetno neuporabna!

  1. Prepričajte se, da imate nameščeno najnovejšo različico programa pynitrokey, preverite navodila za namestitev za svoj operacijski sistem.

  2. Prenesite najnovejšo stabilno sliko strojne programske opreme.

Pomembno

Za produkcijsko uporabo morate izbrati najnovejšo stabilno različico (torej samo različice, ki ne vsebujejo oznak „pre-release“ ali „RC“).

  1. Če želite uporabiti posodobitev, zaženite:

$ nitropy pro enable-update
$ nitropy pro update nitrokey-pro-firmware-<version>.bin

Alternativna metoda posodabljanja#

Za posodobitev vdelane programske opreme lahko uporabite tudi dfu-util:

  1. Namestitev dfu-util

Binarne datoteke za Windows so na voljo na:
Za macOS so binarni programi na voljo prek programa Homebrew:

macOS only: Install dfu-util via Homebrew

brew install dfu-util
  1. Z aplikacijo Nitrokey App v1.5-RC7 ali novejšo različico spremenite način zagona naprave Nitrokey Pro v način posodobitve.

  2. Za uporabo posodobitve uporabite naslednji ukaz

$ dfu-util -D update_binary.bin
  1. Način zagona lahko zdaj znova spremenite z aplikacijo Nitrokey.

Odpravljanje težav#

Issue: libnitrokey ni bilo mogoče najti.

Če knjižnice libnitrokey ni bilo mogoče najti samodejno, lahko pot do nje določite s spremenljivko env:

$ env LIBNK_PATH=/libnk/path/libnitrokey.so nitropy pro enable-update

Za iskanje libnitrokey v sistemu uporabite:

$ locate libnitrokey.so