Posodobitev vdelane programske opreme#

(Nitrokey Start - Linux)

Pomembno

Posodobitev lahko povzroči izgubo podatkov, zato poskrbite, da imate omogočene ustrezne varnostne metode prijave in/ali da Nitrokey Start ni edini način avtentikacije/2FA za vaše aplikacije/storitve.

Pomembno

Med posodabljanjem nikoli ne odklopite naprave Nitrokey 3 ali prekinite postopka, saj bo naprava zaradi tega verjetno neuporabna!

Če želite posodobiti vdelano programsko opremo naprave Nitrokey Start, ravnajte, kot sledi.

 1. Namestite pip3.

$ sudo apt install python3-pip
 1. Namestite pynitrokey. Za to potrebujete internetno povezavo.

$ pip3 install --user pynitrokey
 1. Priključite napravo Nitrokey Start in preverite njeno prepoznavanje.

$ nitropy start list
   *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
   :: 'Nitrokey Start' keys:
   FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
 1. Začnite postopek posodabljanja. Za to potrebujete internetno povezavo.

$ nitropy start update
 1. Nato boste morali vnesti skrbniški PIN za Nitrokey Start. (privzeti PIN: 12345678)

*** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
Nitrokey Start firmware update tool
Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
System: Linux, is_linux: True
Python: 3.6.9
Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
Admin password: "your admin PIN"
 1. Pod „Naprava“ boste našli informacije o trenutni različici naprave Nitrokey Start. V prvi postavki pod „Please note“ (Opomba) si lahko ogledate najnovejšo različico vdelane programske opreme, ki je na voljo. Zdaj morate posodobitev potrditi z „da“.

Firmware data to be used:

- FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)

- FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
Currently connected device strings:
Device:
  Vendor: Nitrokey
 Product: Nitrokey Start
  Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
 Revision: RTM.9
  Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
   Sys: 3.0
Please note:

- Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
 provided firmware: None

- All data will be removed from the device

- Do not interrupt the update process, or the device will not run properly

- Whole process should not take more than 1 minute
Do you want to continue? [yes/no]: yes
 1. Različico vdelane programske opreme lahko preverite po končanem postopku nadgradnje.

$ nitropy start list
 *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
 :: 'Nitrokey Start' keys:
 FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)