Nulstilling af Nitrokey#

Ved fabriksnulstilling slettes de hemmelige FIDO-nøgler, der er gemt på Nitrokey, og der oprettes nye. Herefter opfører Nitrokey sig som en ny enhed.

For at undgå utilsigtet og ondsindet nulstilling af Nitrokey er den krævede berøringsbekræftelsestid for FIDO2-nulstilling længere og med en tydelig LED-adfærd (rød LED-lampe) end ved normal drift. For at nulstille Nitrokey FIDO2 skal du bekræfte ved at berøre berøringsknappen i mindst 5 sekunder, indtil den grønne eller blå lysdiode lyser op.

Windows 10#

Sørg for, at du bruger mindst version 2004. Følg Windows‹ guiden til nulstilling.

Hvis den samlede tid, der går med at udføre programmet, er mere end 10 sekunder, vil Windows OS‹ brugergrænseflade rapportere om fejl. Nulstillingen udføres på Nitrokey, selv efter at sidstnævnte er rapporteret som fejlslagen, så længe brugerens berøring registreres inden Nitrokey’s interne timeout (berøringsbekræftelse vises med blå farve).

Windows 10 på en virtuel maskine#

Husk, at Nitrokey har en intern timeout for accept af FIDO-nulstilling på 10 sekunder efter opstart. Hvis Nitrokey opretter forbindelse til en virtuel maskine senere end dette, vil den returnere en fejl, og operationen afbrydes.

Andre måder at nulstille på#

Nitrokey kan også nulstilles ved at:

  • pynitrokey-værktøj: nitropy fido2 reset (kræver administratorrettigheder for at kunne udføres)