Opsætning af udev-reglerne for nitropy#

For at kunne få adgang til dine enheder uden root-privilegier kræver nitropy Nitrokey udev-reglerne. Disse regler leveres med libnitrokey. Hvis du ikke har libnitrokey, eller hvis du har brug for en nyere version, kan du installere reglerne manuelt:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Når du har installeret reglerne, skal du genindlæse dem:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Hvis du stadig ikke kan få adgang til din enhed, skal du prøve igen efter at have genstartet systemet.

Todo

beskrive krav: systemd, belastningsrækkefølge