Sikkerhedskopiering og gendannelse#

NextBoxen kan backuppes og gendannes fra NextBox Nextcloud Appen. For at kunne udføre en backup eller gendannelse skal du have en lagerenhed tilsluttet din NextBox.

For at aktivere sikkerhedskopiering og gendannelse på en lagerenhed skal du følge disse trin:

 1. Sørg for, at din lagerenhed indeholder mindst én partition, der er formateret med et understøttet filsystem (i øjeblikket understøttes ext og xfs).

 2. Tilslut lagerenheden til din NextBox til en af USB-portene, og husk at bruge en ekstern strømforsyning (mere information)

 3. Når den er tilsluttet, kan du se lageret/lagrene i »Lagerstyring« under »Tilgængelige lagre«

 4. Klik på plus-symbolet i højre side for at montere dit lager og gøre det tilgængeligt for backup- og gendannelsesoperationer. Det tilføjede lager er nu opført i »Mounted Storages«.

Backup#

For at sikkerhedskopiere din NextBox, herunder alle Nextcloud-indstillinger, apps og data, skal du følge disse trin:

 1. Sørg for, at du har et lager monteret som beskrevet ovenfor

 2. Inde i »Backup / Restore« under »Full System Backup« vælg lagerenheden til backup fra drop-down-menuen med navnet: »Select Backup Device«

 3. Nu har du mulighed for at opdatere en eksisterende sikkerhedskopi trinvis fra drop-down-menuen med navnet: »Select Backup Location« eller oprette en helt ny sikkerhedskopi ved at indtaste et navn i indtastningsfeltet »Name of the new backup« (Navn på den nye sikkerhedskopi«).

 4. Klik på »Start backup nu«, så starter backup-processen med det samme.

Den resulterende sikkerhedskopi er ikke krypteret, så du skal være opmærksom på, hvem der har adgang til det anvendte lager.

Gendan#

Fif

Gendannelsesoperationen erstatter Nextcloud-internals fuldstændigt, og afhængigt af versionskombinationen kan dette føre til udefineret adfærd i Nextcloud-frontendensen. Hvis dette sker, skal du være tålmodig og genindlæse siden ved hjælp af F5 eller ctrl-r og kontrollere, om gendannelsesoperationen lykkedes.

 1. Sørg for, at du har et lager monteret som beskrevet ovenfor, og at det indeholder en sikkerhedskopi, der skal gendannes

 2. Inde i »Backup / Restore« under »Restore System from Backup« brug »Select Backup to Restore« drop-down-menuen til at vælge en backup, der skal gendannes

 3. Klik på »Start gendannelse nu«, og gendannelsesprocessen begynder straks.

Afhængigt af den backuppede Nextcloud-version vil du efter gendannelsesprocessen blive bedt om at køre opgraderingsprocessen for Nextcloud.

Fif

Alle konfigurationer og indstillinger for NextBoxen og Nextcloud-instansen vil blive gendannet, og der kan derfor være ændringer i den måde, du får adgang til din NextBox, hvis den gendannede fjernadgangskonfiguration ikke er identisk med den nuværende.