LED-farver og -mønstre#

Farve

Mønster

Beskrivelse

Udblændet blå

Ingen

NextBox er ved at starte op

Grøn

Ingen

NextBox Daemon er aktiv og i normal driftstilstand

Grøn

Hurtigkobling

Nextcloud starter op (docker starter)

Blå

Ingen

(Nulstil) knappen er trykket på i øjeblikket

Blå

Blink

Soft-Reset er i gang

Gul

Ingen

Initialisering af NextBox-dæmonen

Gul

Blink

NextBox Daemon opdateringskontrol/anvendelse

Rød

Blink

Factory-Reset er i gang

Lilla

Ingen

Nextcloud Vedligeholdelsestilstand aktiv

  • Fast-Blink betyder 0,5 sek. tændt og 0,5 sek. slukket

  • Blink betyder 2 sek. tændt og 2 sek. slukket

Hvis lysdioden er lilla, er Nextcloud-instansen i vedligeholdelsestilstand, og du kan tvinge den til at forlade vedligeholdelsestilstanden ved at trykke på hardwareknappen kortvarigt, én gang. NextBoxen vil derefter slukke for vedligeholdelsestilstanden.

Fif

Fra og med i dag, hvis vedligeholdelsestilstanden skiftes ved hjælp af et tryk på knappen, vil »mail« appen desuden blive deaktiveret, da version 1.11.0 sammen med Nextcloud version 21.0.0.0.x aldrig vil forlade vedligeholdelsestilstanden.