Opdater OpenWrt-firmware#

Bemærk

OpenWrt er i øjeblikket kun tilgængelig til NitroWall NW678.

Vi anbefaler at opdatere OpenWrt via den forudinstallerede Attended Sysupgrade. For at kunne bruge denne tjeneste skal du konfigurere den til at ignorere »nitrowall«-pakken, hvis den er blevet installeret før:

 1. Gå til System -> Attended Sysupgrade -> Configuration og aktiver Advanced Mode -> Save & Apply

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Gå tilbage til oversigten, og søg efter tilgængelige opdateringer

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Søg i listen over installerede pakker, og fjern pakken »nitrowall«. Anmod derefter om firmwarebillede

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Vent på, at billedet bliver bygget. Installer det derefter. Tjek, om »Behold indstillinger og nuværende konfiguration« er indstillet.

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Softwaren vil blive installeret, og NitroWall vil genstarte.

 6. Efter genstarten skal vi geninstallere nitrowall.ipk pakken. Dette vil ændre størrelsen på din disk og tilføje kerneparameteren pcie_aspm=off til din /boot/grub/grub.cfg som løser et problem med igb driver bug.

 7. Upload pakken under System -> Software -> Upload pakke

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Installer det. Bagefter vil NitroWall genstarte.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Opdater OpenWrt via Deltog i Sysupgrade.

Alternativt til ovenstående instruktioner kan du logge ind via ssh og udføre dette script:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot